ΗλεκτρονικάΕξαρτήματα ηλεκτρονικάΤρανζίστορ

ΌνομαΤιμή
ΌνομαΤιμή
Τρανζίστορ  BC517  (OEM)
1.50
Τρανζίστορ BC516 (OEM)
2.50
Τρανζίστορ PNP 1.5A - BD140 (OEM)
1.50
Τρανζίστορ  NPN 1.5A - BD139  (OEM)
1.50
Τρανζίστορ BC557B  (OEM)
2.00
Τρανζίστορ BC327 40 (OEM)
2.00
TSOP1738 IC Chips IR Receiver Transmission Sensor Modules for PCM Remote Control Systems (OEM)
3.90
Τρανζίστορ DS18B20 Digital Thermometer Temperature Sensor IC Chip 1-Wire Programmable Resolution 3-5.5V For Thermostatic Control (OEM)
1.20
Τρανζίστορ L7805CV GKOUR V6 712 (OEM)
2.50
Τρανζίστορ BD 242C 9873 (OEM)
1.90
Τρανζίστορ TDA2030A 8N1331 (OEM)
5.50
Τρανζίστορ GL317 P23 LGS (OEM)
2.50
Τρανζίστορ L78S05CV GKDEG V6 628 (OEM)
2.50
Τρανζίστορ BD 135 PHGB (OEM)
1.50
Τρανζίστορ C337 40 W78 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ BF256B M504 (OEM)
1.90
Τρανζίστορ C547B W2d (OEM)
1.20
Τρανζίστορ BF245C G52 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ BF255 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ F245A PH85 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ C547C W39 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ BF256B M505 (OEM)
1.90
Τρανζίστορ C548B PH50 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ C549B PH91 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ C32 725PH 94 (OEM)
1.20
Τρανζίστορ LM 317T KLAW243 (OEM)
1.80
2.50
Τρανζίστορ BFR 90A (OEM)
1.90
Τρανζίστορ C337 W 3d (OEM)
2.00
Τρανζίστορ BC 109B 98727 (OEM)
1.90
Τρανζίστορ F245A PH79 (OEM)
2.20