ΗλεκτρονικάΕξαρτήματα ηλεκτρονικάΠυκνωτές

ΌνομαΤιμή
ΌνομαΤιμή
Πυκνωτής 270μ/16V (OEM)
3.80
Πυκνωτής 470μF/6,3V (OEM)
0.90
Πυκνωτής 680μF/6,3V (OEM)
0.80
0.80
Πυκνωτής 820μF/25V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 47pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 4,7nf (OEM)
0.60
Πυκνωτής 22nf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 220pf (OEM)
0.60
Πυκνωτής 220nf (OEM)
0.60
Πυκνωτής 10pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 2,2pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 470pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 47nf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 1μF 50V (OEM)
1.00
Πυκνωτής 2,2μF 50V (OEM)
0.80
Πυκνωτής 10μF 50V (OEM)
1.00
Πυκνωτής 4,7μF 50V (OEM)
0.85
Πυκνωτής 220μF/25V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 10μF 450V (OEM)
1.50
Πυκνωτής 220μF/35V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 22μF 50V (OEM)
0.80
Πυκνωτής 2,2μF 63V (OEM)
0.80
Πυκνωτής 47μF 25V (OEM)
0.80
Πυκνωτής 4,7μF 63V (OEM)
0.80
Πυκνωτής 1μF 25V (OEM)
1.00
Πυκνωτής 1μF 100V (OEM)
0.80
Πυκνωτής 10μF 63V (OEM)
1.00
Πυκνωτής 100μF 25V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 100μF 50V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 100μF 63V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 2200μF 16V (OEM)
3.00
Πυκνωτής 0,1 K63 (OEM)
0.50
Πυκνωτής 400MKT 0,01K (OEM)
0.80
Πυκνωτής 104pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 22pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 100pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 1nf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 2.2pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 2.2n M400V BC0023370 (OEM)
0.50
Πυκνωτής 47nk 100V BC0035370 (OEM)
0.50
Πυκνωτής 220nk 63V BC 0234370 (OEM)
0.50
Πυκνωτής 100nk 63V BC 0115370 (OEM)
0.50
Πυκνωτής 33nk 100V 370ph 9747 MKT-HQ (OEM)
0.50
Πυκνωτής 120pf (OEM)
0.50
Πυκνωτής V275K 10 (OEM)
1.40
Πυκνωτής 10nf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 100nf (OEM)
0.50
Πυκνωτής 1μF 63V (OEM)
1.20
Πυκνωτής 1μF K.63 (OEM)
1.20
Πυκνωτής 220μF/50V (OEM)
1.00