ΗλεκτρονικάΕξαρτήματα ηλεκτρονικάΑσφάλεια

ΌνομαΤιμή
ΌνομαΤιμή
Ασφάλεια SMD 1.6A 9V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 0.1A 60V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 0.5A 15V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 0.75A 13.2V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 0.2A 30V (OEM)
2.00
2.00
Ασφάλεια SMD 1.5A 6V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 3.5A 6V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 3A 6V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 2A 8V (OEM)
2.00
Ασφάλεια SMD 1.1A 8V (OEM)
2.00
Ασφάλεια επαναφοράς SMD 1A (OEM)
2.00
Ασφάλεια επαναφοράς SMD 0.5A (OEM)
2.00
Ασφάλεια 2A (OEM)
0.40
Ασφάλεια Fuse 3A (OEM)
0.40
Ασφάλεια Fuse 2A (OEM)
0.40
Ασφάλεια Fuse 0.5A (OEM)
2.00
Ασφάλεια Fuse F3AL 250V (OEM)
0.50
Ασφάλεια Fuse 1.6A (OEM)
0.25