ΗλεκτρονικάΕξαρτήματα ηλεκτρονικάΑντιστάσεις

ΌνομαΤιμή
ΌνομαΤιμή
Αντιστάση 1 GΩ 5% ανοχή 0.25 watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 51 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 750 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 300 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 200 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 200 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 510 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 510 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 5,6 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1,5 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 4,7 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 75 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 22 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
0.10
0.10
Αντιστάση 15 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 680kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 3k Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 2 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 20 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 5,1 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 7,5 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 68Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 5,6 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 8,2 Ω 2% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 680Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 390 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 560 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 270 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 180 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 150 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 120 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 68 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 39 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 33 k0 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 27k Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 3,3k Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 68Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 6.8 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 39 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 27 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 18Ω  0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 820 Ω  0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 330K Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 3,9 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 6.8 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1,8 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 3,3 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 270 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 330 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 390 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 15 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 56 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 18kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 47 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 470 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 47 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 470 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 75 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 13 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 100 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 110 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 100 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 110 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 82 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 470 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 120 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 10 Ω 2% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 12 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 150 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 150 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 680Ω 20% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 680Ω 20% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 10 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 2 Ω 1% ανοχή 0.25 watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 120 Ω 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 10 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 91 kΩ 1% ανοχή 0.25 watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 470 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 22 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 18kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 100 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2,2 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1,8 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1,2 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 8.2 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2.7 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 12 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 680Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1,2 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2,2 kΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1,5kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2.2 kΩ 5% ανοχή 0.125watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2,1 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 3,3 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 2,2 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 2,2 MΩ 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.20
Αντιστάση 2,2 Ω 1% ανοχή 0.25 watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 8,2 Ω 2% ανοχή 1watt (OEM)
0.20
Αντιστάση 18 MΩ 10% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1 MΩ 1% ανοχή 0.25 watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 10 MΩ 1% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 10 MΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 10 MΩ 5% ανοχή 0.125watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 82 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1 MΩ 5% ανοχή 0.25 watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 82 Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 3,9 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 820 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 33Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 5,6 Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 0,27 Ω 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.20
Αντιστάση 4,7 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 5,6 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 220 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 220 Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 22 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 22 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1.2 Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 10 kΩ 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.20
Αντιστάση 12 kΩ 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.20
Αντιστάση 1 Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1 Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 560Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 560Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 22Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 22Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1 Ω 10% ανοχή 1watt (OEM)
0.25
Αντιστάση 10 kΩ 20% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 10 kΩ 20% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 120 Ω 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 180Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 2,2 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 2,2 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 1 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1,5Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 1,1 MΩ 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.20
Αντιστάση 56Ω 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 56Ω 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 220 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 220 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 82 kΩ 5% ανοχή 0.25watt (OEM)
0.10
Αντιστάση 82 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Αντιστάση 110 kΩ 5% ανοχή 0.5watt (OEM)
0.15
Κεραμική αντιστάση 680Ω 5% ανοχή 11watt (OEM)
1.80
Αντιστάση 15Ω 5% ανοχή 1watt (OEM)
0.15