ΗλεκτρονικάΕξαρτήματα ηλεκτρονικάSMDΑντιστάσεις

ΌνομαΤιμή
ΌνομαΤιμή
0.40
SMD Αντίσταση 150 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 270 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 330 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντιστάση 39 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 4,7 ΜΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 1,2 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 1,2 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 6,8 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 18 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 1,5 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 390 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 3,3 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 68 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 6,8 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 10 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 270 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 3,9 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 10 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 39kΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 82 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 8,2 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 1,5 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 820 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 2,7 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 12 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 1,8 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 390 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 5,6 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 1 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 10 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 1,8 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 8,2 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 1 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 2,2 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 120 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 2,7 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 560 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 3,3 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 22 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 180 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 2,7 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 220 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 18 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 22 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 3,9 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
0.40
0.40
0.40
SMD Αντίσταση 5,6 KΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 2,2 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 2,2 MΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 56 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 3,9 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 120 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 8,2 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 4,7 ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 47ΚΩ (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 4,7Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 470 Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40
SMD Αντίσταση 47Ω (OEM) (ανά τεμάχιο)
0.40